ZAJĘCIA - BĄBEL SZKOŁA PŁYWANIA 2024

Najlepsza Szkoła Pływania w Szczecinie...
Przejdź do treści

ZAJĘCIA

ZAJĘCIA
DLA DZIECI

Zajęcia dla dzieci odbywają się na basenie Szkoły Podstawowej Nr 56 - ul.Malczewskiego 22. Pływalnia o długości 15 m i głębokości od 1,0m do 1,20m z temperaturą wody 28-30 C. Zapisy na zajęcia dla dzieci rozpoczynamy od wieku 5 lat. Dzieci podzielone są na 4 grupy w zależności od sklasyfikowania umiejętności pływackich. Do każdej z grup przydzielony jest instruktor. Ilość dzieci w gupie może wachać się od 4-6 osób na torze. Nasze zajęcia są dostosowane do wieku oraz sprawności psychofizycznej dziecka. Mają one na celu poza nauką określonych stylów pływackich, rozwój poszczególnych cech motorycznych, oraz ogólny rozwój i kształtowanie cech psychicznych a także podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu. Ćwiczenia na basenie: - są doskonałą zabawą dla dziecka, zatem relaksują je zarówno fizycznie jak i psychicznie; - są gimnastyką dla mięśni i stawów dziecka, przez co w efekcie zmniejszają napięcie mięśniowe, pobudzając jednocześnie prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego oraz aparatu kostno-stawowego; - stanowią profilaktykę skrzywień kręgosłupa; - podnoszą ogólną odporność młodego organizmu na infekcje i zakażenia; - wspomagają proces rehabilitacji np. u dzieci z dolegliwościami kostno - stawowymi, korzystnie oddziaływując na ruchomość stawów; - są doskonałą formą walki z nadwagą i otyłoocią u dzieci. Posiadamy niezbędny sprzęt pływacki dla dzieci taki jak: rękawki, deski, makarony, zabawki, czepki, okularki. Podczas zajęć młodzi adepci pływania oswajają się ze środowiskiem wodnym a w miarę upływu czasu zaczynają uczyć się elementarnych ruchów pływackich na brzuchu i na plecach. Z czasem dochodzą nurkowanie i skoki aby w końcu można było przejść stylów pływackich. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Sezon składa się z dwóch semestrów po 15 zajęć, na koniec każdego semestru organizowane są zawody pływackie (w semestrze zimowym i w semestrze letnim a także zabawa mikołajkowa i zabawa wielkanocna). Podczas zawodów dzieci otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody i medale. Podczas zajęć rodzic lub opiekun może z dzieckiem wejść do szatni i przygotować je do zajęć po czym dzieci przekazywane są pod opiekę instruktora. Rodzice nie mogą przebywać na niecce basenu podczas zajęć, mogą tam być jedynie w trakcie odbywania się zawodów pływackich. Rzeczy niezbędne do zabrania na lekcje pływania to : czepek, okularki (opcjonalnie), ręcznik, mydło i klapki. INSTRUKTORZY WCHODZĄ Z DZIEĆMI DO WODY !!!
Wróć do spisu treści