O NAS/RODO - BĄBEL SZKOŁA PŁYWANIA 2023

Najlepsza Szkoła Pływania w Szczecinie...
Przejdź do treści

O NAS/RODO

Andrzej Lemański - absolwent Instytutu Kultury Fizycznej w Szczecinie. Trener II klasy pływania. Wieloletni zawodnik Klubu Pływackiego "Neptun". Ratownik WOPR. Instruktor Aqua aerobicu. Nauczyciel wychowania fizycznego. Od 6 roku życia związany z pływalniami w Stargardzie Szczecińskim i Szczecinie. 19 lat pracy jako nauczyciel i trener pływania dla dzieci ,młodzieży i dorosłych.
Monika Lemańska - absolwentka Instytutu Kultury Fizycznej w Szczecinie. Trener II klasy pływania. Młodszy ratownik WOPR. Nauczycielka wychowania fizycznego. 17 lat pracy jako nauczyciel i trener pływania dla dzieci i młodzieży. Wieloletnia zawodniczka klubu MKL Szczecin, pasjonatka pływania i sportu.
Karolina Dąbrowska - Instruktor pływania. Nasza absolewntka, animator czasu wolnego. Uwielbia sport, zabawę, ma miliony pomysłów na aktywne spędzanie czasu wolnego i super kontakt z dziećmi . Uczy z nami pływać kolejne młode pokolenia :)
Karolina Szwabowska - Instruktor pływania, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia w Szczecinie. Nauczyciel wychowania fizycznego, animator czasu wolnego, sędzia pływacki. Uwielbia sport i aktywny wypoczynek. Od 10 lat uczy z nami pływać młode pokolenia :)
Ta witryna używa plików cookies. Zapoznaj się z zasadami ochrony danych.
Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 r. wszystkie kraje Unii Europejskiej mają obowiązek stosowania przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują Państwu uprawnienia. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.
Administratorem Państwa danych jest:
1. Stowarzyszenie Sport i Zabawa  ul. Chobolańska 67  71 -023 Szczecin, wpisany do KRS pod numerem 0000949623 , numer telefonu 502 364 305. e-mail: a.lem@o2.pl
Stowarzyszenie Sport i Zabawa informuje, że:
a) jest administratorem Państwa danych osobowych,
b) Pana/i dane osobowe są przetwarzane w związku z udziałem przez Państwa Dziecko lub Panią/Pana w zajęciach Szkoły Pływania Bąbel jak również w przedsięwzięciach organizowanych przez firmę Aquatica, oraz wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa, zatrzymywanie i przechowywanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. „C” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
c) dostęp do danych będą miały osoby współpracujące z administratorem, którym administrator powierzy wykonanie na rzecz Państwa usług, objętych umową i na potrzeby realizacji tej umowy, oraz jej zawarcia lub modyfikacji,
d) dane osobowe klientów przechowywane będą do do dnia wygaśnięcia roszczeń wynikających z udziału w zajęciach, lub upływu terminu ich przedawnienia,
e) posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, jego kopii i poprawienia informacji w nim zawartych,
f) przysługuje Państwu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
h) podanie przez Państwa danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do rozpoczęcia i realizacji zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie Sport i Zabawa.
Wróć do spisu treści